Liên Hệ

Việt Nam

Công ty TNHH Kian Ho Việt Nam.

Email: info@kianho.com.vn

Văn phòng

Số 100, đường 218 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8,
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: +84-94 854 7070
Tel: +84-28 3852 0866
Fax: +84-28 3852 0886

Thời gian làm việc:

Thứ Hai – Thứ Sáu
8h. 30 Sáng – 5h.30 Chiều

Chúng tôi cung cấp các thương hiệu vòng bi và phớt phổ biến khác nhau. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.