Sản Phẩm

KHS

KHS stands for Kian Ho Seals which is Kian Ho in-house brand for seals.
KHS offers wide range of seals products.

Nhãn hiệu

Chúng tôi cung cấp các thương hiệu vòng bi và phớt phổ biến khác nhau. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.