News
Year 2021
May 2021

Chính sách đổi trả

25 May 2021

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả sản phẩm mới

  1. Quy định chung

Các sản phẩm đổi trả do lỗi của nhà sản xuất trong vòng 15 ngày kể từ bán ghi trên phiếu bảo hành.
Các sản phẩm của Kian Ho Vietnam bán ra sẽ được đổi trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bán sản phẩm trên phiếu bảo hành.

  1. Các trường hợp từ chối đổi trả

Các trường hợp lỗi hiển thị màn hình không được đổi trả bao gồm các lỗi về quản quang, điểm chết. Các lỗi này thường không do lỗi sản xuất mà xảy ra trong quá trình sử dụng, quý khách vui lòng kiểm tra hiển thị ngay khi nhận sản phẩm. Các lỗi khác như lỗi màn(không lên), lỗi cảm ứng, vẫn được chấp nhận.
Các trường hợp máy có va chạm, nghi ngờ gây nên lỗi sản phẩm.
Các trường hợp người dùng sử dụng sai cách, và không đúng linh kiện dẫn đến hư hỏng
Các trường hợp thuộc điều khoản từ chối bảo hành trong chính sách bảo hành: info@kianho.com.vn

 

Chúng tôi cung cấp các thương hiệu vòng bi và phớt phổ biến khác nhau. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.